FANDOM

All Known Members

A list of meerkats born or joined the Young Ones.

Morgause (VAF005)

Igraine (VAF004)

Arah (VDM050)

Keros (VDM055)

Jubulani (VYF001)

VYF002

VYF003

Morris (VYM004)

Stinker (VYM005)

VYF006

Brambles (VYF007)

Holly (VYF008)

VYM009

VYF010

Piglet (VYF011)

Pooh (VYF012)

Roo (VYF013)

Eeyore (VYM014)

VYM015

Durnik (VYM017)

VYM018

Pippin (VYM019)

VYF020

VYF021

Poppy (VYF022)

Hunca Munca (VYF023)

Dorf (VYM024)

Moppet (VYM025)

VYM026

Venus (VYF02?)

Javis (VYM02?)

Merlin (VYM02?)

Darwin (VYM031)

Presephon (VYF03?)

VYF03?

VYM03?

Scaredy Cat (VYF03?)

Oliver (VYM03?)

Merlin (VYM03?)

Biko (VYM03?)

Frodo (VYM03?)

Merkina (VYF03?)

Alexi (VY?0??)

Neil (VYM0??)

Rik (VYM047)

Amadalia (VYF05?)

Leia (VYF052)

John Boy (VYM05?)

Jason (VYM05?)

Mary Ellen (VYF05?)

Jim Bob (VYM059)

Douglas (VYM061)

Niko (VYM0??)

Ally (VYF0??)

Mickey Weasel (VYM065)

Tom (VYF0??)

Jerry (VY?0??)

Elrond (VY?0??)

Arwen (VY?0??)

Faramir (VY?0??)

Aragorn (VYM073)

Jaxta (VYF0??)

Lil Foot (VY?0??)

Marnpar (VYM0??)

Nanty Walsha (VYM078)

Commodus (VYM0??)

Maximus (VYM0??)

Katinha (VYF0??)

VYM082

Asterix (VYF084)

Getafix (VY?0??)

Obelix (VY?0??)

Gretta (VYF0??)

Tilly (VYF0??)

Sam (VYF0??)

Sprite (VEM037)

Goblin (VEM03?)

VYM082

Eddie (VYM087)

Alchemilli (VYF08?)

Leo (VYM08?)

VYM091

Shakti (VYF094)

Veda (VYF095)

Ivory (VYF09?)

Venda (VYM09?)

Zulu (VYM09?)

Khoi Khoi (VYM09?)

Ndebele (VYM09?)

Mia Moya (VYF100)

Grog (VYM101)

Glufs (VYM102)

Staff (VYM10?)

Tufs (VYF10?)

Himmel (VYM10?)

Ahadi (VYM108)

Ousik (VYM109)

Habusu (VYM110)

Lisani (VYF111)

Phalanges Paah (VYF112)

Teabag (VYM113)

Biltong (VYM114)

Tequila (VYF115)

VY?117

VY?118

VY?119

VY?120

VY?121

Aurinko (VYM122)

Louilou (VYF123)

Heidi (VYM124)

Sepp (VYM125)

Cube (VYM126)

Maja (VYF127)

Lotte (VYF128)

Philippe (VYM129)

Homestar Runner (VYM130)

Foxymoron (VYF132)

Scrutney Gippo (VYF133)

Shady (VYM134)

Weena (VYM135)

Bungle (VYM136)

Axel (VYM137)

VYP138

VYP139

Wild Male (VYM142)

Wild Male (VYM143)

Wild Male (VYM144)

Wild Male (VYM145)


Last Known Members

The Young Ones have 6 members as of November 2007.

Lotte (VYF128) Dominant Female

Scrutney Gippo (VYF133)

Wild Male (VYM142)

Wild Male (VYM143)

Wild Male (VYM144)

Wild Male (VYM145)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.