FANDOM

All Known Members

A list of meerkats born or joined Rascals.

Asphodel (VVF003)

Splash (VVF009)

Cascade (VVF005)

Sparkle (VVF006)

Kine (VRRM001)

VRRM002

VRRM003

VRRM004

VRRM005

Yeca (VRRF057)

Spofl (VRRM061)

Harvey (VRRM064)

VRRF076

Coati (VRRM077)

Shnoobkat (VRRM085)

Skwodnee (VRRF086)

Blondie (VRRF087)

Darg (VRRM088)

Field (VRRM089)

Fool (VRRM090)

VRRP091

Jackson (VRRM092)

Jammy B (VRRM093)

Tooey (VRRF094)

Freya (VRRF095)

Shelley (VRRM096)

Bob (VRRM098)

Sheenanigan (VRRM099)

Skanks (VRRM100)

Helsbels (VRRM101)

Skye (VRRF102)

Islay (VRRF103)

Nelly (VRRF104)

VRRP105

Fable (VFM120)

Clinton Baptiste (VFM123)

Hoki (VRRM106)

Yebo!! (VRRM107)

Unnamed wild male (VRRM108)

Unnamed wild male (VRRM109)

Unnamed wild male (VRRM110)

VRRP111

VRRP112

Tigi (VRRM113)

VRRP114

VRRP115

Sancerre (VRRF116)

VRRP117

Rioja (VRRF118)

VRRP119

Grigio (VRRM120)

Unnamed wild male (VRRM121)

Grus (VRRM122)

Crux (VRRP123)

Vela (VRRF124)

Izar (VRRM125)

Ara (VRRF126)

VRRM127

VRRP128

Calendula (VRRF129)

King (VRRM130)

Lazy Useless B**Tard (VRRM131)

Gooch (VRRM132)

Wenis (VRRF133)

Coccyx (VRRF134)

Mushy (VRRF135)

Potjie (VRRM136)

Edna May (VRRF137)

Zola (VRRF138)

Dizzie (VVRM139)

Mr. Glitter (VRRM140)

VRRM141

Butters (VRRM142)

VRRP143

Randy (VRRM144)

Lenore (VRRF145)

Thurman Merman (VRRF146)

Mary Doll (VRRF147)

Candula (VRRF148)

Nessie (VRRF149)

Mojito (VRRM150)

Bellini (VRRF151)

Lorna (VRRF152)

Daquari (VRRF153)

VRRM154

Hush (VRRM155)

Mouth (VRRF156)

VRRF157

Brangy (VRRM158)

Whiskey (VRRF159)

VRRM160

VRRM161

Hankson (VKUM059)

Wild Male (VRRM162)

Lorax (VEKM007)

VRRM163

VRRP164

Jeff (VRRF165)

VRRM166

Bruce (VRRM167)

Lulu (VRRF168)

VRRP169

VRRF170

Oopslie (VRRM171)

Oli (VRRM172)

VRRP173

Ridiculous Rob (VRRF174)

VRRF175

VRRP176

VRRP177

VRRP178

VRRP179

VRRF180

VRRP181

Mariarchi (VRRM182)

VRRP183

VRRM184

VRR?185

Clancy (VRRM186)

VRR?187

​VRR?188

​VRR?189

​VRRF190

​VRRM191

​VRRM192

Mocha Maya (VRRF193)

Butterbeans (VRRF194)

Machiavell (VRRM195)

VRRM196

VRR?197

VRRM198

VRRM199

VRR?200

VRRP201

VRRP202

VRRP203

VRRP204

VRRP205
Last Known Members

The Rascals had six members in June 2017.

Mariachi (VRRM182)

Clancy (VRRM186)

Machiavell (VRRM195)

+ three unknown males